top of page

About Kläre Poelchau

by Kristin Wergeland Krog 15.1.2010

 

Kläre Poelchaus verk skapes mellom det forgangne – det som har vært – og det mulige – det som kunne ha vært. Som kunstner skaper hun er verden mellom verdenene. Bilder av faktiske hendelser og personer – åpnes opp for å slippe inn nye minner og slette gamle. Kunstneren klipper vekk det hun ikke vil ha, blikket søker og velger. Verden viker og åpner seg. Kunstneren, ikke objektivet, bestemmer det som skal bli værende.

Kläre Poelchau er opprinnelig tysk, men bosatt i Degernes i Østfold. Som menneskene i verkene hennes – der de er klippet ut av sin historie – er hun fremmed og hjemmehørende på samme tid.

Poelchaus foreldre kom opprinnelig fra Baltikum, av tysk avstamning. På slutten av andre verdenskrig måtte de forlate sine hjem og flyttet til Tyskland. Kläre er født i Vest-Berlin, og gikk på amerikansk skole. Oppveksten i en tid preget av skam og fortielse og av opprør mot foreldregenerasjonen og fortidens skygger spiller en stor rolle i Poelchaus verk. Historien hun konstruerer i bildene begynte derfor på en måte før hennes egen barndom.

bottom of page